+48 511 452 100
image
Slider element
QUALICOAT
Slider element

Organizacja działa w obszarze zmian regulacji w branży budowlanej na rzecz wysokiej jakości wyrobów budowlanych, stymulując komunikację pomiędzy inwestorami a firmami zajmującymi się z jednej strony produkcją, a z drugiej montażem aluminiowych konstrukcji budynków. Można powiedzieć, że Qualicoat uosabia ideę jakości powłok lakierniczych na elementach wykonanych z aluminium w architekturze. Logo Qualicoat można stosować jedynie w licencjonowanych malarniach.

Strażnik jakości w Polsce

Generalną Licencję na reprezentowanie na terenie Polski stowarzyszenia QUALICOAT posiada Qualipol, który zajmuje się wdrażaniem i administrowaniem systemów, mających na celu promowanie i utrzymywanie najwyższych standardów jakości powlekania i anodowania powierzchni z aluminium w zastosowaniach budowlanych.

Stowarzyszenie QUALICOAT

Międzynarodowe stowarzyszenie QUALICOAT powstało w 1986 roku, skupiając firmy z branży przetwórstwa aluminium dla potrzeb budownictwa z takich krajów jak Szwajcaria, Belgia, Francja czy Hiszpania, a w latach kolejnych poszerzając swą działalność o dalsze kraje, będąc obecnie na terenie pięciu kontynentów, w tak różnych krajach jak Kolumbia, Chile, Cypr, Czechy, Dania, Dominikana, Egipt, Finlandia, Grecja, Izrael, Włochy, Liban, Polska, Portugalia, Rosja, Arabia Saudyjska, Tunezja, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania i wiele innych.

Tworząc stowarzyszenie wychodzono z założenia, że oferowane do ochrony wyrobów aluminiowych w architekturze powłoki malarskie potrzebują uregulowań technicznych, wysokiej jakości produkcji oraz procedur kontrolnych, umożliwiających ocenę obiektywną dostępnych na rynku produktów – co wprost doprowadziło do systemu standaryzacji i certyfikacji. Kluczowe w tej działalności są „Wymagania Techniczne” Qualicoat, stanowiące spis zasad popartych międzynarodowymi standardami, sformułowane na rzecz jakości i monitorowania całego procesu nakładania powłok na aluminiowe elementy architektoniczne.

System Jakości Qualicoat zapewniając skuteczność wprowadzanych regulacji, obejmuje certyfikacją zarówno zakłady zajmujące się produkcją powłok malarskich (ciekłych i proszkowych), producentów i proces produkcji środków używanych w przygotowaniu powierzchni (zarówno oferujących środki dla chromowych i bezchromowych metod przygotowania powierzchni aluminiowych), jak też procesy malowania, lakierowania i anodowania powierzchni aluminium i jego stopów. Proces udzielania certyfikatu dokonywany jest poprzez zaangażowanie kilkunastu grup roboczych, zajmujących się różnymi zagadnieniami, wpływającymi na finalny produkt, obejmując takie kwestie jak wytrawianie czy ekspozycja zewnętrzna.

Warunki techniczne opracowuje i aktualizuje Komitet Techniczny, będący statutowym organem QUALICOAT. Przez ten organ muszą przechodzić wszelkie wnioski dotyczące zmian co do sposobów wykonania powłok, zastosowanych materiałów, jak też procesów kontroli.

Specyfikacja certyfikatu Qualicoat

Powłoka spełniająca wymagania określone w certyfikacie, jest oceniana w odniesieniu do szczegółowej specyfikacji technicznej. Certyfikat służy interesowi klientów, którzy zlecają malowanie lub anodowanie określonych produktów, by za sprawą Systemu Jakości Qualicoat móc być pewnym najwyższej jakości i trwałości. Dokładną specyfikację znaku jakości Qualicoat dla powłok płynnych i proszkowych na aluminium w zastosowaniach architektonicznych można odnaleźć pod adresem https://www.qualicoat.net/main/specifications.html (pełny tekst na rok 2020 znajduje się pod tym linkiem: https://www.qualicoat.net/main/specifications.html?file=files/qualicoat/Specifications/QUALICOAT_Specifications_16th_edition_updated_version.pdf). Specyfikacja obejmuje takie zakresy jak m. in.: metody badań (w tym testy laboratoryjne, pobieranie próbek), wygląd, połysk, grubość, adhezja (czyli przyleganie do siebie powierzchni), przyczepność, testy na zginanie i zgniatanie, testy udarowe i przyśpieszonego starzenia, odporność na różne substancje, testy korozji itd. Ważną
częścią charakterystyki pożądanych właściwości są aspekty zastosowania powłok, przygotowania powierzchni, jej wytrawiania. Specyfikacja obejmuje również proces licencjonowania i kontroli.

Przyznawanie licencji Qualicoat

Specyfikacja stanowi o przyznaniu licencji (znaku jakości QUALICOAT) wtedy, gdy dokonane są dwie inspekcje i każda z nich kończyła się wynikiem pozytywnym. Kontrole takie są dokonywane na prośbę wykonawcy powłoki. Pierwsza inspekcja zostaje przeprowadzona po wcześniejszym umówieniu. Druga jest kontrolą niezapowiedzianą i odbywa się wyłącznie gdy wszystkie wyniki pierwszej inspekcji zostaną uznane za zadowalające. Inspektorzy uczestnicząc w inspekcji wyposażeni są m. in.
w mierniki grubości, przewodnictwa, narzędzia kalibracyjne do innych przewidzianych testów. Nadzorujący inspekcję korzystają z formularza kontroli zatwierdzonego przez QUALICOAT. Sprawdzają czy do zewnętrznych zastosowań architektonicznych instalacji lakierniczej użyto organicznych materiałów powłokowych zatwierdzonych przez QUALICOAT. Jeśli używane są materiały chemiczne inne niż chromianowa powłoka konwersyjna opisana w specyfikacji, inspektorzy sprawdzają również, czy te materiały są zatwierdzone przez QUALICOAT. Inspekcji podlega również sprzęt laboratoryjny. Kontrolowane są głównie gotowe produkty, choć część testów może być przeprowadzana również na panelach testowych, przetwarzanych jednocześnie z partią produkcyjną. Specyfikacja determinuje nawet liczbę sztuk, na których należy wykonać pomiary grubości powłoki.
Po uzyskaniu licencji na używanie znaku jakości przez wykonawcę powłok, należy pamiętać, iż licencja ta powinna zostać po pewnym czasie odnowiona, i to pod warunkiem, że wyniki co najmniej dwóch inspekcji rocznie będą spełniały wymagania. Każda linia lakiernicza powinna być sprawdzana dwa razy w roku w celu uzyskania zgody na odnowienie certyfikatu QUALICOAT. Dwie kolejne kontrole, które kończą się negatywnie powodują cofnięcie licencji.

Qualicoat – podsumowanie

System certyfikacji QUALICOAT z powodzeniem sprawdza się w branży budowlanej w zakresie zabezpieczania elementów architektonicznych przed korozyjnym działaniem warunków atmosferycznych. Dominują tu na rynku dwie technologie. Pierwszą jest anodowanie, a drugą nakładanie powłok ochronnych, złożonych z warstwy konwersyjnej i powłok ciepłych lub proszkowych. System QUALICOAT można uznać za reprezentujący interesy producentów i wytwórców powłok. Ostatecznie jednak najistotniej reprezentuje interes klienta docelowego, któremu gwarantuje produkt bezpieczny, trwały i o najwyższej jakości. Z dumą możemy powiedzieć, że jesteśmy posiadaczami certyfikatu i jego założenia wykorzystujemy przy realizacji naszych usług – malowaniu kataforetycznym oraz malowaniu proszkowym.

Podziel się artykułem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *