LOGO

POLITYKA JAKOŚCI

Jesteśmy firmą oferującą naszym klientom usługę wykonania ochronnych powłok antykorozyjnych przy zastosowaniu nowoczesnej technologii malowania metodą kataforezy.

Nasz strategiczny cel:

 • Budowanie silnej pozycji na rynku usług powłok antykorozyjnych w zakresie kataforezy, szczególnie w segmencie rynku automotive przy jednoczesnej optymalizacji struktury organizacyjnej, prowadzaniu nowych rozwiązań organizacyjnych i technicznych podnoszących jakość świadczonych usług oraz efektywność działania firmy tak by uczestniczyć w rozwoju naszych Klientów jako sprawdzony partner biznesowy.

Powyższe cele strategiczne realizujemy poprzez:

 • Dostarczanie klientom usług najwyższej jakości, poprzez strategię „zero wad”.
 • Budowanie wizerunku firmy profesjonalnej ze statusem dobrego pracodawcy.
 • Ciągłe doskonalenie Systemu Zarzadzania Jakością, spełniającego wymagania IATF 16949 oraz ISO 9001
 • Dążenie do maksymalnego zadowolenia klientów z jakości oferowanych usług.
 • Spełnienie wymagań interesariuszy, zwłaszcza klientów, poprzez realizacje zadań zgodnie z wymaganiami norm i wymagań prawnych, jakościowych oraz ochrony środowiska.
 • Doskonalenie pracowników poprzez podnoszenie ich wiedzy i kwalifikacji.
 • Podnoszenie świadomości, odpowiedzialności i zaangażowania pracowników w zakresie jakości, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska.
 • Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Nadzorowanie prawidłowego przechowywania stosowanych w procesach produkcyjnych substancji chemicznych.
 • Zobowiązanie wszystkich pracowników do respektowania i postępowania zgodnie z zasadami etyki Gelp KTL, strategią i wytyczonymi celami zawartymi w niniejszej polityce.

Niniejsza Polityka Systemu Zarządzania Jakością tworzy ramy do ustanowienia i przeglądu celów jakościowych .

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

NAPISZ DO NAS.
Przygotujemy dla Ciebie wycenę,
zaproponujemy rozwiązania,
porozmawiamy o współpracy.
PROJEKT I WYKONANIE: