LOGO

POLITYKA JAKOŚCI

polityka-01

Jesteśmy firmą oferującą naszym klientom usługę wykonania ochronnych powłok antykorozyjnych przy zastosowaniu nowoczesnej technologii malowania metodą kataforezy.

Nasz strategiczny cel:

 • Budowanie silnej pozycji rynku usług powłok antykorozyjnych w zakresie kataforezy, szczególnie w segmencie rynku automotive przy jednoczesnej optymalizacji struktury organizacyjnej, wprowadzaniu nowych rozwiązań organizacyjnych i technicznych podnoszących jakość świadczonych usług oraz efektywność działania firmy.

Powyższe cele strategiczne realizujemy poprzez:

 • Dostarczanie klientom usług najwyższej jakości, poprzez wdrożenie strategii „zero wad”.
 • Budowanie wizerunku firmy profesjonalnej oraz statusu dobrego pracodawcy.
 • Ciągłe doskonalenie procesów, systemu zarzadzania jakością, zasobów.
 • Dążenie do maksymalnego zadowolenia klientów z jakości oferowanych usług.
 • Spełnienie wymagań interesariuszy, zwłaszcza klientów, poprzez realizacje zadań zgodnie z wymaganiami norm i wymagań prawnych, jakościowych oraz ochrony środowiska.
 • Doskonalenie pracowników poprzez podnoszenie ich wiedzy i kwalifikacji.
 • Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Nadzorowanie prawidłowego przechowywania stosowanych w procesach produkcyjnych substancji chemicznych.
 • Zobowiązanie wszystkich pracowników do respektowania i postępowania zgodnie z wytyczonymi celami zawartymi w niniejszej polityce.
 • Powyższe cele zostały określone jako kluczowe dla prowadzonej działalności, a wdrożony system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001:2015, jest narzędziem realizacji powyższych celów.

NAPISZ DO NAS

Skontaktuj się z nami.
Przygotujemy dla Ciebie wycenę, zaproponujemy rozwiązania, porozmawiamy o współpracy.

PROJEKT I WYKONANIE: